Startkabel.nl heeft duizenden dochterpagina's die bijgehouden worden door honderden vrijwillige redacteuren.

De redacteur is verantwoordelijk voor het publiceren, wijzigen en verwijderen van content op de pagina.

Indien je wilt adverteren op een pagina kun je nadere informatie opvragen via: http://startkabel.nl/adverteren


Elk ander verzoek om een link te publiceren, wijzigen of te verwijderen kunt u aanvragen bij de redacteur van de pagina.

Onderaan elke pagina vindt u een link voor 'Contact met de Redacteur'

Een redacteur kan vragen aan te tonen dat u eigenaar van de gelinkte website bent.


In uitzonderlijke gevallen zullen wij als organisatie ingrijpen op de door de redacteuren geplaatste content. 

Wij passen dan onder meer criteria toe om te bepalen of de vermelding grote risico's op identiteitsdiefstal, financiële fraude of andere specifieke gevaren met zich meebrengen. 

We passen dit beleid op elke kwestie afzonderlijk toe. Verzoeken om verwijdering worden geweigerd als we denken dat iemand een verwijdering aanvraagt om andere, niet-persoonlijke gegevens van onze pagina's te verwijderen.


In enkele gevallen heeft een pagina geen redacteur meer en kunnen wijzigingen niet worden uitgevoerd.

Een overweging zou kunnen zijn om zelf redacteur van deze pagina te worden. Klik hier voor meer informatie